Tổ chức sự kiện giải Golf Công Thanh tổ chức tháng 12/2012.

TỔ CHỨC SỰ KIỆN GOLF TOUR TẠI VIỆT NAM

Các hình ảnh về Giải Gôn Công Thanh tổ chức tháng 12/2012.

VIET GREEN MEDIA& EVENT - Green GOLF, Green BUSINESS
Công ty tổ chức sự kiện chuyên nghiệp hàng đầu Châu Á
T: +84-4-36285414 | F:+84-4-36285415 | H:+84-989313339
E: vietgreenmedia@gmail.com  | info@tochuchoithao.com

 

BACK TO TOP